Cooperation

Estetiska ämnen (Linnaeus - Palme)
NA Windhoek College of Education
Coordinator: Karl Gunnar Rehn

Bild (SOKRATES)
DE Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
DE Universität-Gesamthochschule Paderborn
GB Manchester Metropolitan University
GB Strandmills College Belfast
FR IUFM de l´Academie de Grenoble
AT Pädagogische Akademie des Bundes in Salzburg
AT Universität Mozarteum Salzburg
Edda Norden (Nordplus)
Högskolen i Oslo
Högskolen i Telemark
Åbo Akademi Universitet Vasa
Konstindustriella Högskolan i Helsingfors
Estonian Academy of Arts Tallin
Universitet i Lappland Rovaniemi
Köpenhamns dag och aftenseminarium


Page Editor: Ingemar Almeros

Print page

Contact Information

Department of Creative Studies
901 87 Umeå

Visiting Address
Lärarutbildningshuset

Tel:  090-786 60 10

Contact Form