Till umu.se

Publikationer vid Estetiska ämnen

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Erixon, Per-Olof
Erixon Arreman, Inger

Extended writing demands: a tool för 'academic drift' and the professionalisation of early childhood profession?
Education Inquiry

2017

Hämta

Erixon, Per-Olof

Necessity or eccentricity: teaching writing in a new media ecology
Scandinavian Journal of Educational Research

2017

-

Hentschel, Linn

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

2017

Hämta

Fager, Lars

Split vision: en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

2017

Hämta

Erixon Arreman, Inger
Erixon, Per-Olof

Professional and academic discourse: Swedish student teachers' final degree project in Early Childhood Education and Care
Linguistics and Education, 37: 52-62

2017

-

Jeansson, Åsa

Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

2017

Hämta

Lind, Anders

Large-scale music compositions and novel technology innovations: summarizing the process of Voices of Umeå, an artistic research project
HumaNetten, 37: 107-139

2016

-

Lind, Anders
Nylén, Daniel

Mapping Everyday Objects to Digital Materiality in The Wheel Quintet: Polytempic Music and Participatory Art

2016

-

Lind, Anders

Put Your Hands Together for Animated Music Notation!: Music in 24 Individual Parts Performed by Schoolchildren

2016

-

Garcia, Jens

En chill lektion, skulle jag säga: En kvalitativ intervjustudie om svenska och nederländska elevers syn på bildundervisningen

2016

Hämta

Rinderud, Therese

ADHD - elever funkar i bilden, eller?: En studie om anpassning och utmaningar i bildsalen.

2016

Hämta

Persson, Rickard

Världsmusik i gymnasieskolan

2016

Hämta

Svensson, Pernilla

Sex- och samlevnadsundervisning i bildämnet: En kvalitativ studie om identitet, sexualitet och maktrelationer på högstadiet

2016

Hämta

Nilsson, Jonas

Reggio Emilia-filosofi i skolan - ett slags diskursivt dilemma

2016

Hämta

Löfqvist Sjöström, Helena

Handen, hjärtat och hjärnan: En kvalitativ studie av folkhögskolan som skolform

2016

Hämta

Furberg, Kristel

Textil eller trä och metall?: En studie ur ett genusperspektiv om vilka faktorer som kan påverka pojkars slöjdval.

2016

-

Hillman, Emilia

MILJÖMEDVETENHET I KONSTEN: – eller konsten att undervisa om miljömedvetenhet

2016

Hämta

Eriksson, Robert

Ska man kalla det mångfald?: Bildlärares diskursiva positioneringar om mångfald på högstadiet

2016

Hämta

Jonsson Widén, Anna

Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

2016

Hämta

Erixon, Per-Olof

Punctuated equilibrium: Digital technology in schools’ teaching of the mother tongue (Swedish)
Scandinavian Journal of Educational Research, 60(3): 337-358

2016

-

Stam, Maria

Medier, lärande och det mediespecifika: en undersökning om den rörliga bildens plats och betydelse i ett ämnesövergripande projekt

2016

Hämta

Lind, Anders

Animated Notation for Mixed Orchestra

2016

-

Kuuse, Anna-Karin
Lindgren, Monica
Skåreus, Eva

“The feelings have come home to me.”: examining advertisingfilms on the Swedish website of El Sistema
Action, Criticism & Theory for Music Education, 15(1): 188-215

2016

Hämta

Erixon Arreman, Inger
Erixon, Per-Olof
Rehn, Karl-Gunnar

Postcolonial teacher education reform in Namibia: travelling of policies and ideas
European Educational Research Journal (online), 15(2): 236-259

2016

-

Lind, Anders

Put your hands together

2015

-

Styrke, Britt-Marie

Dans som idé och praktik i förändring: Ett idéhistoriskt perspektiv

2015

-

Westerlund, Stina

Lust och olust: elevers erfarenheter i textilslöjd

2015

Hämta

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Kunskapsorientering i bildämnet 2003-2015

2015

Hämta

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Skön konst och/eller tillämpad konst: i bild och form och estetik och media med särskilt avseende på digital bild

2015

Hämta

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Synen på frihet i bildundervisning: bildkommunikation, intertextuell undervisning och digital bild
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

2015

Hämta

Wisten, Christer

Drama på skolan: En studie i praktiserandet av pedagogiskt drama i skolan

2015

Hämta

Lind, Anders

Voltage Controlled Ensemble

2015

-

Styrke, Britt-Marie

Didaktiska reflektioner: Om dans som ämne i en gymnasiekontext

2015

-

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9

2015

Hämta

Skåreus, Eva

Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier

2015

Hämta

Erixon Arreman, Inger
Erixon, Per-Olof

The degree project in Swedish Early Childhood Education and Care: what is at stake?
Education Inquiry, 6(3): 309-332

2015

Hämta

Andersson, Jenny

Hållbar utveckling på slöjden: Nyutbildade slöjdlärare om hållbar utveckling på skolslöjden

2015

Hämta

Jonsson, Klara

Visuella grepp för filmduken: En studie i filmdesign – filmfotografen Hoyte van Hoytemas anslag i tre filmer

2015

Hämta

Johansson, Emma

Den digitala bildbloggen: Att använda blogg som läromedel

2015

Hämta

Erik, Lindgren

Värdegrunden i praktiken: En intervjustudie om medielärares tolkningar av skolans gemensamma värdegrund

2015

Hämta

Eriksson, Jim

Arbetsfördelning i slöjdämnet

2015

Hämta

Westergren, Martina

Maskinanvändning i trä- och metallslöjd: Trä- och metallslöjdlärares förhållningssätt till användandet av maskiner i slöjdundervisningen

2015

Hämta

Ståhl Sellin, Anne

Ämnsövergripande arbete i skolan: i samarbete med bild

2015

Hämta

Lundholm, Ewelina
Bakke, Hanna

Mellan tanke och handling: Reflektioner kring slöjdlärare och genus i slöjdsalen

2015

Hämta

Lind, Anders

The Max Maestro: An animated notation system for choir/ crowd of people
IRCAM: Ateliers du Forum

2014

-

Marner, Anders
Örtegren, Hans

Digitala medier i ett bildperspektiv

2014

-

Rantala, Anna
Areljung, Sofie
Björk, Åsa; et al.

Rummets makt: om normer i skolpraktikens olika rum

2014

-

Skåreus, Eva

Utvärdering av konstpedagogisk verksamhet inom Konstfrämjandet Västerbotten: På spaning efter spår i tid och rum inom projektet Rock Art in Sápmi

2014

Hämta

Wikberg, Stina

Bland själporträtt och parafraser: om kön och skolans bildundervisning

2014

Hämta

Sigurdson, Erik

Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden

2014

Hämta


Sidansvarig: Erik Sigurdson

Utskriftsversion