Rapportserie Tilde

Institutionen för estetiska ämnens publikationsserie heter Tilde, (~)och ges ut av institutionens vetenskapliga råd. Namnet Tilde kommer från spanskan, ursprungligen från latinets titulus, en typ av romerska inskriptioner på sten. ~ är också ett diakritiskt, särskiljande, tecken som förändrar en bokstavs uttal eller betoning. Namnet på serien kan därför sägas representera en gemensam ambition, att göra skillnad genom de texter som publiceras. Med Tilde-serierna vill vi erbjuda våra studenter och andra intresserade att få tillgång till forskning som bedrivs vid institutionen. Tilde finns i två olika serier: en rapportserie och en skriftserie. Rapportseriens olika nummer omfattar en mindre samling artiklar eller examinationstexter från forskarkurser och ibland är texterna i form av arbetsmaterial. Skriftserien utgörs av mer omfattande material, av en eller flera författare. Samtliga texter som publicerats har bearbetats i seminarier och av en redaktör samt för skriftserien granskats av externa läsare, dock inte i bemärkelsen anonyma granskare.

Rapportserie Skriftserie

Nummer 16
(2016)

Tema slöjd:
nordisk forskning, bedömning och läroplaner.


Redaktör:
Eva Skåreus

Nummer 15
(2015)

Slöjd & Bild - Kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen


Redaktör:
Eva Skåreus

Nummer 14 (2011)
Tema:
Genus & estetiska ämnen. Redaktör Eva Skåreus.

                               

Nummer 1

                 
KLÄM

Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk

Redaktörer: Anders Marner & Hans Örtegren

Nummer 13 (2010)
Tema:
Ämnesdidaktik i de
estetiska ämnena.
Redaktör Kajsa Borg

Nummer 2

Bilder i forskning

Visuella metoder, Konstbaserad forskning & Fallstudier

 

Författare:
Eva Skåreus

Nummer 12 (2009)
Tema:
Bildanalys
Anders Marner:
Upplevelse, tolkning,
analys och samtal – bildsemiotiskt
perspektiv på teori
och metod i
bildbetraktandet
Eva Skåreus:
Frånvarande kroppar
inom lärarutbildningen

Nummer 11 (2009)
Hans Örtegren: Pedagogik riktad till ungdomar – Moderna Museet och Nordiska Akvarellmuseet

Nummer 10 (2008)
Anders Marner & Hans Örtegren:
”Evaluation of the International Fantasy Design Project”
”Utvärdering av ett samtida konstprojekt – Som nu ungefär”


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion