Konstnärlig forskning

Konstnärlig Forskning inom Lärarutbildningen

Umeå Universitet initierade under hösten 2011 ett unikt pilotprojekt, där två konstnärer fick möjlighet att bedriva Forskning och utvecklingsarbete inom Lärarutbildningen. Satsningen på Konstnärliga Lektorat med inriktning mot forskning ingick i en större kompetensutvecklingssatsning inom Utbildningsvetenskap.

Konstnärliga arbetsuppgifter

Huvudsyftet med satsningen var att utveckla konstnärliga visioner och höja den konstnärliga kompetensen inom bild- och musiklärarutbildningen. I konstnärernas arbetsuppgifterna ingick att "...utveckla institutionens konstnärliga visioner och att involvera eget konstnärligt arbete i institutionens verksamhet."

Konstnärlig vision

Att ge Institutionen för Estetiska Ämnen i Lärarutbildningen i Umeå en unik profil, som uppmärksammas internationellt för nyskapande samverkan mellan Konstnärlig och Pedagogisk Forskning.

(Anders Lind och Sol Morén, 2013)

Sol Morén (Bild)

Sol Morén, bildkonstnär och Konstnärlig Lektor i Bild, har bland annat uppdraget "...att utveckla området för relationell och konceptuell samtidskonst och användandet av nya media..." på institutionen.

Anders Lind (Musik)

För Anders Lind, tonsättare, som har motsvarande tjänst i Musik är uppdraget "...att utforska och vidga möjligheter för musik och musikskapande i multimediala produktioner..."


 


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion