Anders Lind

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Som tonsättare komponerar jag musik för orkestrar, ensembler, solister ofta i kombination med elektroniska element. Jag skapar även interaktiv ljudkonst och konceptuella verk, där jag är intresserad av att utforska nya framförandepraxis inom västerländsk konstmusik. Mina verk framförs och visas kontinuerligt i både nationella och internationella sammanhang. Jag komponerar även filmmusik.

Min konstnärliga forskning gränsar generellt till fält som: Participatory art och (HCI) Human-Computer Interaction och mer specifikt till fält som: Animated Music Notation, (NIME) New Interfaces for Musical Expression och Audience Participation. Forskningen är ofta gränsöverskridande och tvärvetenskaplig med ambition att ta inspiration från exempelvis:  pedagogisk forskning och spelforskning (game studies) för att söka ny kunskap om hur nya konstnärliga möjligheter kan öppnas upp från en tonsättares perspektiv. I centrum för min forskning står den konstnärliga processen och de konstnärliga verken som genereras, vilka för mig möjliggör att undersöka nya metoder främst med syfte att utveckla nya framförandepraxis inom mitt fält.

Tidigare forskningsprojekt:

Mitt konstnärliga forskningsprojekt Voices of Umeå (2011-2014) syftade till att utveckla och undersöka nya metoder att kunna involvera människor oavsett musikalisk bakgrund i framföranden av nyskriven konstmusik för röster och elektronik. Projektet resulterade förutom i uppsättanden/ framföranden av flertalet konstnärliga verk även i ett animerat musiknotation-system, som möjliggör framföranden av flerstämmig musik skriven för stora folkmassor oavsett musikalisk bakgrund. Jag argumenterar att med stöd från mina forskningsstudier att animerad musiknotation och interaktiv ljudkonst/ interaktiva musikinstrument öppnar upp för flertalet möjligheter och användningsområden både från ett konstnärligt, men även från ett pedagogiskt perspektiv.

Pågående forskningsarbete:

Min pågående konstnärliga forskning är uppdelad i två spår: (1) Undersöka nya möjligheter för musikaliskt samspel i ensembleform med förskolebarn i fem-års åldern med hjälp av nya interaktiva musikinstrument. (2) Undersöka nya konstnärliga möjligheter med ett nytt koncept jag initierat: MobilePhoneOrchestra.com – En webbaserad plattform som möjliggör framföranden av nyskriven konstmusik för mobiltelefonorkester under ledning av animerad musiknotation. Främsta målgrupp är skolungdomar åk 5-9.

PUBLIKATIONER I DIVA:

https://bit.ly/2N5tEoY

VIDEOLÄNKAR:

LINES – INTERAKTIV LJUDKONST

https://youtu.be/hP36xoPXDnM

MOBILE PHONE ORCHESTRA + SINFONIETTA RIGA

https://youtu.be/lsX27q9MyqE

THE MAX MAESTRO – ANIMERAD MUSIKNOTATION

https://youtu.be/4iePLi5uQzU

SINGING INSTRUMENTS – INTERAKTIV LJUDKONST

https://youtu.be/wLQ5Hs4GTeU


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion