.

Konstnärlig Lektor i Bild

Sol Morén är utbildad som bildkonstnär med inriktning mot skulptur, vid Konsthögskolan i Umeå 1990-1995. Redan under konsthögskoletiden började hon även arbeta med fotografi och video, vilket ledde vidare till ett intresse för digitala verktyg och sociala medier. År 2000 fick hon anställning som konstnär/forskare vid Interaktiva Institutets studio Tools for Creativity. Studions forskningsfokus på kreativa digitala verktyg väckte intresset för hur vi lär oss och utvecklar digital teknik i konstnärliga sammanhang. Inom det konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbetet på lärarutbildningen olika sociala medier, som bloggar och multimediaplattformar, använts för att utveckla relationella konstnärliga projekt med barn, elever, studenter, lärare och forskare. 

Konstnärliga relationella utvecklingsprojekt och Medverkandekonst

De konstnärliga projekt som Sol Morén driver syftar till att utveckla relationell samtidskonst på institutionen. Sociala medier och digitala verktyg används i projekten som metod för att skapa medverkandekonst tillsammans med olika grupper av människor. Det väsentliga med medverkandekonst är att vi alla tillåts delta på lika villkor - utifrån våra olika förutsättningar, och att vi alla respekterar varandra som upphovsmänniskor, oavsett ålder. I projekten prioriteras alltid deltagarnas positiva upplevelser och kreativa lärande framför projektens visuella slutprodukt eller forskningsresultat. 

Ljudbilder

Medverkandekonst på universitet och förskola

LjudBilder är ett exempel på hur metoden medverkandekonst kan användas för utvecklingsarbete inom lärarutbildningen. Projektet syftade till att undersöka metoder för konstnärlig forskning och utveckling på institutionen, och genomfördes praktiskt på ett experimentellt sätt. I LjudBilder deltog olika grupper av människor i skapandet och utvecklandet av didaktik, skapande lek, ljudkonst, grafisk design och spelutveckling. Bland deltagarna fanns förskolebarn och deras personal, musiklärarstudenter, studenter i Grafisk Form och förskollärarstudenter.

Ateljébloggen
 

Hur är det möjligt att skapa en kreativ lärmiljö för studenter som studerar konstnärliga ämnen på distans?

Ateljébloggen designades för studenterna i distanskursen Skapande Bild. Att arbeta i gemenskap, även när individerna har egna mål, kan vara ett sätt att öka kreativiteten i en grupp. Den metaforiska förebilden för projektet var den gemensamma ateljé som finns på varje förberedande konstskola, ett rum där konstskolestudenterna tecknar modell, målar eller skulpterar, sida vid sida i relationell kreativitet. Relationerna som utvecklades mellan studenterna i Ateljébloggen visade sig få stor betydelse för deras upplevelse av kontinuitet i skaparprocessen. 

SoundScapes

Kan vi lära känna varandras kulturer genom konstnärliga projekt på nätet?

SoundScapes är ett konstnärligt samarbetsprojekt med forskare, lärare och elever i Portugal, Spanien, Grekland, England, Brasilien och Sverige. Syfte med SoundScapes är att undersöka på vilka sätt kulturellt utbyte kan ske mellan elever och lärare från skolor i olika länder, med hjälp av konstnärlig didaktik i sociala medier. Ett omfattande pilotprojekt genomfördes under 2013 i samarbete med ett spanskt företag som utvecklat en multimediablogg särskilt utformad för elever i grundskolan.

Länk till institutionens bidrag i projektet.

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=87D69827DAF4D2E56138E588234528F1


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion