Om institutionen

Idag är vi ett 40-tal anställda fördelat på lärare, doktorander, forskare samt teknisk och administrativ personal. Inom Institutionen finns doktorander och forskare inom en rad områden som berör de estetiska ämnena. Forskarna undervisar också i de kurser som instititionen ansvarar för.


Institutionen

I jämförelse med andra lärarutbildningar i estetiska ämnen är den vetenskapliga kompetensen mycket god. Institutionen är unik i Sverige vetenskapligt sett med sin forskningsmiljö skapad kring estetiska ämnen och estetiska läroprocesser. Samtliga undervisningslokaler är specialdesignade med modern utrustning för varje utbildnings behov och ligger mycket centralt på Umeå universitets campus i lärarutbildningshuset.

Studieorten Umeå

När du läser vid Umeå universitet så får du storstadens alla fördelar utan dess nackdelar. Med sina drygt 112 000 invånare kunde Umeå vara vilken mellanstor svensk stad som helst. Men den har faktiskt blivit utsedd till Sveriges bästa stad att bo, leva och arbeta i. Och det två gånger. Dessutom blev Umeå Årets Ungdomskommun 2008, Årets tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008 och Sveriges kvalitetskommun 2005-2007.

Europas kulturhuvudstad 2014

Umeå är utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014. Kulturhuvudstadsåret kommer att byggas upp år för år fram till invigningen. Det innebär många kultursatsningar, kulturprojekt och program som ska påbörjas flera år innan 2014. Det kommer att synas i staden bl.a i form av en satsning på förnyelse av stadsmiljön och byggandet av en ny evenemangsarena.
Staden har en mycket låg medelålder. Det är i nuläget inte några problem att få bostad för studenter. Den innebär att du som börjar läsa vid Umeå universitet lätt får tak över huvudet när du kommer hit.


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för estetiska ämnen
901 87 Umeå

Besöksadress
Lärarutbildningshuset

Tel:  090-786 60 10

Kontaktformulär