Textila uttryck II vt 2014

Uttryckta intryck

Kursen ”Textila uttryck II” avslutades med en utställning. Studenterna har arbetat tematiskt med utgångspunkt från sin bakgrund. I grupper har arbetet knutits till makt-, köns-,miljö eller etnicitetsperspektiv. I utställningen presenterades individuella verk där temat och valt perspektiv bearbetats.


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion