Aktuella kurser ht 2017

Här hittar du kursplaner, välkomstbrev och schema för höstens aktuella kurser vid institutionen för estetiska ämnen. Nästan alla kurser använder sig av läroplattformen Cambro.

Allmänna

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1ES010

Estetiska ämnen C, 30.0hp Välkomstbrev Schema

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen, 22.5hp

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen, 30.0hp, 7.5hp

6ES041

Att undervisa - estetiska ämnen, 6.0hp

6ES067

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15.0hp

6ES071

Forskning och utvecklingsarbete i skolan 1, 7.5hp Välkomstbrev

6ES072

Skapande lek i förskolan 1, 7.5hp

6ES079

Undervisning och lärande 1, 7.5hp Välkomstbrev

6ES080

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, 2.5hp

Bild

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1ES007

Grafisk design och media A, 30.0hp.

Välkomstbrev Schema

1ES012

Konstpedagogik i samtida konstformer, 15.0hp, 7.5hp.

Välkomstbrev Schema

6ES026

Skapande bild, distans, 30.0hp Välkomstbrev Schema

6ES032

Bild 2a, 15.0hp Välkomstbrev Schema

6ES070

Bild 2, fristående, 30.0hp Välkomstbrev Schema

6ES082

Bild 1 distans, 30.0hp Välkomstbrev Schema

6ES051

Bild 2a, distans, 15.0hp Schema

6ES075

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 1, 15.0hp Välkomstbrev Schema

6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2, 15.0hp Schema

Musik

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1MU006

Skapande musik, 30.0hp Välkomstbrev

1MU013

Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP, 7.5hp Välkomstbrev

1MU018

Skapande Musik - Musikproduktion, 30.0hp Välkomstbrev Schema

1MU020

Musikskapande till Film, Dataspel och Teater, 7.5hp Välkomstbrev

1MU021

Arrangering, komposition och musikteori, 30.0hp Välkomstbrev Schema

1MU025

Arrangering, komposition och musikteori 1, 7.5hp Välkomstbrev Schema

6MU018

Musik - skapande, kommunikation, 30.0hp, 15.0hp, 50%

6MU019

Musik 1a, 15.0hp Välkomstbrev

6MU022

Musik 2, 30.0hp

6MU033

Musik 2a, distans Välkomstbrev

6MU047

Musik 2 30.0 hp, fristående

6MU050

Musik fördjupning 2, 30.0hp

Slöjd

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1TX004

Design & kläder A, 30.0hp Välkomstbrev Schema

1TX006

Mönsterkonstruktion och modellskapande, 7.5hp Välkomstbrev

6TX018

Slöjd textil 2 30 hp Välkomstbrev Schema

6TX024

Slöjd textil 2, fristående, 30.0hp Välkomstbrev

6TX026

Slöjd 1, textil, 30.0hp Välkomstbrev Schema

6TX016

Slöjd, textil 2a, distans, 15.0hp Välkomstbrev

6TX025

Textila uttryck, 30.0hp Välkomstbrev

6TX027

Kläddesign, 7.5hp Välkomstbrev

6TX028

Vävdesign, 7.5hp Välkomstbrev

6TX029

Väv- och kläddesign: Estetiska skapandeprocesser, 7.5hp Välkomstbrev

6ES081

Praktiskt estetiskt ämne - Slöjd trä och metall 2, 15.0hp Välkomstbrev Schema

6SL015

Slöjd trä och metall 2 30 hp Välkomstbrev Schema

6SL037

Slöjd trä och metall 2, fristående, 30.0hp Välkomstbrev

6SL021

Slöjd, Trä- och metall 2a, distans, 15.0hp Välkomstbrev

6SL035

Slöjd 1, Trä- och metall, 30.0hp Välkomstbrev

Schema

Grupp B

6SL036

Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä, 15.0hp Välkomstbrev

6SL039

Slöjd för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet II

Välkomstbrev

Info

6SL040

Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet II Välkomstbrev Info

6SL041

Slöjd för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II Välkomstbrev Info


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion