Till umu.se

Aktuella kurser vt 2018

Här hittar du kursplaner, litteraturlistor och schema för höstens aktuella kurser vid institutionen för estetiska ämnen. Nästan alla kurser använder sig av läroplattformen Cambro i olika stor utsträckning.

Slöjd

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1TX005

Design & kläder B, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6SL038

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

6TX017

Slöjd textil 1 30 hp, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6TX023

Slöjd textil 1 30 hp, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6TX031

Slöjd textil 3, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6TX032

Slöjd textil 3, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6SL043

Slöjd trä och metall 3, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6SL044

Slöjd trä och metall 3, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6TX020

Slöjd, textil 2b, distans, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

1SL005

Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken, 7.5hp, 7.5hp, 25%, KVÄ, NML, Umeå

6SL022

Slöjd, Trä- och metall 2b, distans, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

6TX030

Väv- och kläddesign fördjupning, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

Bild

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

6ES031

Bild 1, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES069

Bild 1, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES052

Bild 2b, distans, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

6ES034

Bild 3, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES085

Bild 3, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES083

Bild fördjupning 1, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES086

Bild fördjupning 1, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

1ES008

Grafisk design och media B, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

Musik

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1MU026

Arrangering, komposition och musikteori 2, 7.5hp, 7.5hp, 25%, DAG, DST, Ortsoberoende

6MU054

Jazzimprivisation i ensemble för lärare

6MU021

Musik 1, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6MU044

Musik 1 30 hp, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6MU020

Musik 1b, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

6MU034

Musik 2b, distans, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, DST, Umeå

6MU023

Musik 3, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6MU048

Musik 3, fristående, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6MU052

Musik fördjupning 1, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6MU051

Musik fördjupning 3, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

1MU013

Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP, 7.5hp, 7.5hp, 25%, DAG, DST, Ortsoberoende

1MU020

Musikskapande till Film, Dataspel och Teater, 7.5hp, 7.5hp, 25%, DAG, DST, Ortsoberoende

1MU018

Skapande Musik - Musikproduktion, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

1MU007

Skapande musik - Songwriting, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå

1MU007

Skapande musik - Songwriting, 30.0hp, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Umeå UTLANDSSTUDENTER

Allmänna

Kurskod

Kursnamn/Kursplan

Välkomstbrev

Schema

6ES038 Examensarbete - estetiska ämnen, 30.0hp, 7.5hp, 100%, DAG, NML, Umeå
6ES068

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, NML, Umeå

6ES078

Forskning och utvecklingsarbete i skolan 2, 7.5hp, 7.5hp, 25%, DAG, DST, Piteå

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen, 22.5hp, 22.5hp, 100%, DAG, NML, Umeå

6ES084

Undervisning och lärande 2, 7.5hp, 7.5hp, 25%, DAG, DST, Piteå

6ES066

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1, 15.0hp, 15.0hp, 50%, DAG, NML, Umeå

6ES072

Skapande lek i förskolan 1, 7.5hp, 7.5hp, 100%, DAG, NML, Umeå

Kurskod

Kursplan

Välkomstbrev

Schema

1TX005

Design & kläder B

Välkomstbrev Schema
1MU007

Skapande musik - Songwriting

Välkomstbrev Schema
6MU018 Musik & skapande, kommunikation
1ES008

Grafisk design och media B

Schema
6ES026 Skapande bild - distans
6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen

6ES034

Bild 3

Välkomstbrev
6ES031

Bild 1

Välkomstbrev Schema
6ES069 Bild 1, fristående Välkomstbrev
6ES030

Bild 1b - distans

Välkomstbrev Schema
6ES052

Bild 2b - distans

Välkomstbrev Schema
6ES053

Vetenskaplig teori och metod

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen

6ES037 Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen
6ES066 Ämnesdidaktik i skolpraktiken 1 Välkomstbrev
6ES072 Skapande lek i förskolan 1
6ES068 Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning
6ES078 Forskning och utvecklingsarbete i skolan 2 Välkomstbrev
6ES055

Magisterarbete för examen i pedagogiskt yrkesarbete på magisternivå

6MU021

Musik 1

Välkomstbrev Schema
6MU020

Musik 1b

Välkomstbrev Schema
6MU048

Musik 3, fristående

Välkomstbrev Schema
6MU034

Musik 2b, distans

Välkomstbrev Schema
6MU023

Musik 3

Välkomstbrev Schema
6MU044

Musik 1 30 hp, fristående

Välkomstbrev Schema
6MU052

Musik fördjupning 1

Välkomstbrev Schema
6MU051

Musik fördjupning 3

Välkomstbrev Schema
6SL022

Slöjd, Trä- och metall 2b, distans

Välkomstbrev
6SL038

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap

Välkomstbrev
6SL013

Slöjd, Trä- och metall 1b

Välkomstbrev grupp A

Välkomstbrev grupp B

6TX015

Slöjd, Textil 1b

Välkomstbrev grupp A
Välkomstbrev grupp B
Schema
6TX022

Kläddesign II

Välkomstbrev
6TX000

Vävdesign

Välkomstbrev
6TX020

Slöjd, textil 2b, distans

Välkomstbrev
6TX017 Slöjd textil 1 30 hp Välkomstbrev Schema
6TX023 Slöjd textil 1 30 hp, fristående Välkomstbrev Schema
6SL014 Slöjd trä och metall 1 30 hp Välkomstbrev Schema

6SL030

Slöjd trä och metall 1 30 hp, fristående

Välkomstbrev Schema
6SL023

Slöjd för lärare åk 1-3, (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet

6SL026

Slöjd för fritidspedagoger eller motsvarande 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet

6SL024

Slöjd för lärare åk 4-6, (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion