Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), ingår i institutionens inriktningskurser i bild, musik och slöjd i Lärarprogrammet. Dessutom ingår VFU i distanskurserna i bild, musik och slöjd.

Under VFUn är studenten ute på partnerskolor för att tillämpa vad han/hon har lärt sig i sin lärarutbildning. I VFU ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning tillsammans handledare vid partnerskolor och med lärarutbildare.

För med information ber  vi er att kontakta VFU-enheten på www.use.umu.se/student/VFU/.


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion