Behörighetsprover

För att bli antagen till våra utbildningar kan det, förutom grundläggande behörighet, vara krav på ett godkänt behörighetsprov. Hur proven är upplagda varierar mellan de olika ämnena.

Nedan hittar du aktuella behörighetsprover för HT2018. Prover för slöjd samt bild ska vara oss tillhanda senas 5 juni.

Slöjd - Inför ht 2018
För att bli antagen till ämneslärarprogrammet åk 7-9 i slöjd eller de fristående kurserna: Slöjd, Textil 1 fristående, och Slöjd, Trä och metall 1 fristående, Slöjd 1, distans krävs, förutom den generella behörigheten, även ett särskilt behörighetskrav:
- 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i trä- och metallslöjd eller textilslöjd efter grundskolenivå.
Dessa timmar kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg.

Egen tjänstgöring som slöjdlärare eller anställd inom företag/egen företagare räknas inte som behörighetsgrundande.

För den som inte kan styrka denna behörighet finns möjligheten att göra ett behörighetsprov Behörighetsprovet utgörs av en tematisk problemlösande uppgift som genomförs inom det material område ansökan gäller; textil eller trä och metall.
Behörighetsprov för slöjd inför ht 2018

Bild - Inför ht 2018
För att bli antagen till lärarutbildning med bildkombination eller bild 1 distans,  krävs, förutom den generella behörigheten, även ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av tre delprover for att se att den sökande ska kunna styrka elementär vana vid problemlösande bildarbete där motiveringar och reflektion över gjorda val och prioriteringar visar kunskap om material-, teknik- och arbetsprocesser. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga tre delprov har blivit godkända.
Behörighetsprov bild inför ht 2018

Musik - Inför ht 2018
För att bli antagen till lärarutbildning med musikkombination samt de fristående kurserna: Musik 1a och Musik 1 30 hp fristående, krävs, förutom den generella behörigheten, ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av både praktiska och teoretiska moment som examineras vid Umeå universitet. Kallelse till behörighetsprov skickas ut senast 4 veckor innan provet ska äga rum. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga tre delprov har blivit godkända

Aktuellt behörighetsprov i Musik:
Information om behörighetsprov inför ht 2018


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion