Distanskurser

Institutionen för estetiska ämnen ger ett antal distanskurser för blivande lärare med fokus på skolämnena bild, musik samt textil- och trä- och metallslöjd för behörighet i dessa ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.

En serie distanskurser på var och en 15 högskolepoäng med inriktning mot respektive skolämne ger dig behörighet i ämnet i grundskolan eller gymnasieskolan förutsatt att du redan har grundläggande lärarutbildning eller tänker skaffa dig den efteråt.

Ämneskrav för Lärarexamen för verksamhet i gymnasieskolan: Minst 90 hp. För behörighet i musik krävs 120 hp.

Ämneskrav för Lärarexamen för verksamhet i grundskolans åk 7-9: Minst 90 hp om ämnet är huvudämne i examen, minst 45 hp om ämnet är andra- eller tredjeämne i examen. För ämnet musik krävs 90 hp.

Kurserna genomförs på halvfart i distansform med tre kursträffar per kurs och termin. Varje kursträff omfattar 2-5 dagar och består av föreläsningar, seminarier och workshops. Mellan kursträffarna förväntas studenterna bedriva självstudier och kommunicera med varandra och lärarna kring kursens innehåll via datorkonferens.

Kurserna är likvärdiga med andra ämnesstudier inom lärarprogrammet vid Umeå universitet, vilket gör det möjligt att tillgodoräkna dessa poäng i en lärarexamen. Enbart utbildningen i distanskurserna ger dock inte fullständig lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan, samt ev. andra ämnesstudier

Bild distanskurser

Bild 1, distans, 30hp
Bild 2a, distans 15hp
Bild 2b, distans, 15hp
Skapande bild, distans 30 hp

Musik distanskurser

Arrangering, komposition och musikteori, 30hp
Arrangering, komposition och musikteori 1, 7,5hp
Arrangering, komposition och musikteori 2, 7,5hp
Digitala verktyg i musikundervisningen, 7,5hp
Musik 1a, 15 hp
Musik 1b, 15 hp
Musik 2a, distans, 15hp
Musik 2b, distans, 15hp
Musik för barn i för- och grundskolan, 7,5hp
Musik och Ljudbearbetning i Max/MSP, 7,5hp
Musikskapande till Film, Dataspel och Teater, 7,5hp
Musik skapande, kommunikation 30hp
Praktisk musikteori 1, 7,5hp
Praktisk musikteori 2, 7,5hp

Slöjd textil distanskuser

Slöjd 1 textil, distans, 30hp
Slöjd, textil 2a, distans, 15hp
Slöjd, textil 2b, distans, 15hp
Kläddesign 15 hp
Mönsterkonstruktion modellskapande, 7,5hp
Vävdesign 15 hp
Vävdesign, fördjupning, 15hp
Textila uttryck, 30 hp

Slöjd trä och metall distanskuser

Slöjd trä- och metall 1, distans, 30hp
Slöjd, trä- och metall 2a, distans, 15hp
Slöjd, trä- och metall 2b, distans, 15hp
Form, färg, estetik och uttryck - Utveckla ditt formspråk i trä 15 hp
Kreativt skapande – trä och metall 15 hp
Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap 15 hp

Kurser inom lärarlyftet II

Slöjd för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). ​
Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). ​
Slöjd för fritidspedagoger eller motsvarande 30 hp (1-30).


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion

3 frågor till Viktor Höckenström, studerar trä och metallslöjd

Varför har du valt att läsa trä- och metallslöjd?

Det har alltid funnits omkring mig i min uppväxt och jag har alltid varit intresserad. Det är ett roligt och kreativt ämne.

Vad betyder lärarutbildningshuset som studiemiljö för dig?

Jag tycker en bra miljö betyder mycket, det är en förutsättning för att lära sig och uppnå bra resultat.

Vad tycker du om Umeå som studentstad?

Det finns mycket aktiviteter att välja på och rabatterade priser för ungdomar.