Till umu.se

Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Näsström, Frida

Glitterpaljetter och guldstjärnor: En studie om förändringen av en förskolas ateljéer med fokus på materialanvändandet

2013

Hämta

Andersson, Sanna

Kulturella intressen och inställning till utbildning bland elever på designprogrammet

2008

Hämta

Rylander, Sara

Om den egna kroppsuppfattningen: och dess påverkan på självbilden

2008

Hämta

Lidström, Jonas

Nu ska vi jobba med serier: didaktiska reflektioner om serier och seriemassighet i bildundervisning.

2008

Hämta

Ziethen, Larsolof

Halva slöjden kan väljas bort?: Elevers valmöjligheter i slöjd

2008

Hämta

Gradin, Andreas

Flexibelt foto: användningen av läromedel i gymnasieskolans kurser i fotografisk bild

2008

Hämta

Lindbom, Yvonne

Kombination av text och bild i undervisningen

2008

Hämta

Leijon, Elinor

Kreativitetens premisser: en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet

2008

Hämta

Hellqvist, Johnny

Hur skall det gå med honom imorgon?: - barnfilmens roll i görandet av genus

2008

Hämta

Hedman, Elisabet

Synliggjord självbild: Hur bildämnet inom kursen estetisk verksamhet kan påverka gymnasieelevers livskvalitet och självbild

2008

Hämta

Eriksson, Johan

Visuell presentation i slöjd: Positivt med power point?

2008

Hämta

Smedh, Angela
Johansson, Elina

Bild och formskapande i förskolan: En pedagogisk jämförelse

2008

Hämta

Hedenström, Sara

Om upphovsrätt kring bilder i undervisningen: en studie om gymnasielärares kunskaper och attityder

2008

-

Forsberg, Theresa

Ett av de viktigaste språken: En undersökning om bildämnets nytta i skolan

2008

-

Hedman, Hanna

Möjligheter och svårigheter med distansundervisning

2008

Hämta

Norberg, Angelica

Estetisk verksamhet: En fråga om bedömning

2008

Hämta

Forsström, Maria
Larsson, Maria

Slöjd från år 1: önskedröm eller möjlighet?

2008

Hämta

Lundmark, Dennis
Hammarström, Hampus

Metallslöjdens varande eller icke varande: en undersökning om metallslöjdens plats i grundskolan

2008

Hämta

Byström, Tinah

”Hörrni tjejer”/ ”Hörrni killar”: En undersökning av pedagogers uppfattning om jämställdhetspedagogik

2008

-

Björne, Sara

En hållbar utveckling inom textilslöjd

2008

Hämta

Näslund, Sofia

En skola för alla: en studie i hur undervisningen kan främja lärandet hos elever med autism inom textilslöjden

2008

-

Carlsson, Malin

Älgar som äter äckliga ägg: dans och rörelse som metod för läs- och skrivinlärning

2008

Hämta

Edlund, Frida

En bild och tusen ord: Hur arbetar bildlärare med bildanalys i Bildkursen i gymnasieskolan?

2008

Hämta

Persson, Eva

Det fysiska rummets påverkan på eleverna

2008

-

Warg, Frida

Den tredje pedagogen: Reggio Emilia och miljön som pedagogiskt redskap

2008

Hämta

von Ahn, Johan

Musicerandet i skolan: Likvärdigheten i bedömning och betygssättning

2008

Hämta

Isaksson, Linnéa

Från idé till färdig målning: En studie av elevers bildarbete i år nio

2008

Hämta

Mångsén, Denise

Glasklart?: Om arbetet med glas i gymnasieskolans undervisning

2008

Hämta

Agronius, Sofia
Sjöberg, Eva

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen: - en kvalitativ studie

2008

Hämta

Björk, Sofia
Lundberg, Anna

Dans och rörelse: En metod för att stärka barns självuppfattning?

2008

Hämta

Lindmark, Jessica

Läromedelsanvändning inom textilslöjden

2008

Hämta

Segrén, Kent
Sundquist, Mattias

Kommunikation inom slöjden

2008

Hämta

Sandqvist, Eva-Karin

Arts and Culture: en fallstudie av konstcentret PJ Olivier i Stellenbosch, Sydafrika

2008

Hämta

Lundberg, Johanna

Digitala verktyg i bildämnet: en undersökning i några lärares användande av digitala verktyg i sin bildundervisning

2008

Hämta

Lindström, Jenny
Persson, Madelene

Skynda!! Hinner vi?: En studie om stress i förskolan

2008

-

Marklund, Jenny

Elevinflytande på slöjden: Slöjdlärares syn och upplevelser av elevinflytande

2008

Hämta

Kinberg, Esbjörn
Lindberg, Fredrik

Bortom en vederkvickande paus: bildämnets betydelse för samhället

2008

Hämta

Hammarström, Sara

Kroppen i rörelse: - Barns behov av rörelse i klassrummet

2008

Hämta

Hedman, Petra

Reflektera ännu mera: Hur man arbetar med elevreflektion på textilslöjden

2008

Hämta

Byström, Tinah

Hörrni tjejer / Hörrni killar: En undersökning av pedagogers uppfattning om jämställdhetspedagogik

2008

-

Allberg, Frida

Steg- för- steg instruktioner: hjälpmedel till traditionella blir till nya

2008

Hämta

Eklind, Kenneth

Varför har vi bild i skolan?

2008

Hämta

Hellström, Patrik
Sondell, Samuel

Läromedel i musik? Det har vi inte märkt!: En studie av sju musiklärares syn på läromedel

2008

Hämta

Jansson, Marielle
Andreasson, Agneta

Slöjdprocessen: Processarbetets bidragande faktorer till elvers inlärning i teori och praktik

2008

Hämta

Holmberg, Camilla
Jönsson, Lina

Flickor och pojkar i förskoleklass: Barns bildskapande ur ett genusperspektiv

2008

Hämta

AliNazari, Mirian

Kreativ Uppväxtmiljö: en studie av stadieteorier

2007

Hämta

Nilsson, Henrik

Att spela musik tillsammans: En undersökning om ensemblespel som lärandeform i musik

2007

-

Werjefelt, Karolin

Digital portfolioteknik: ett redskap till egen utveckling och lust till att lära

2007

Hämta

Näs, Caisa

Samverkan mellan slöjd och andra skolämnen: i grundskolans år tre till år sex

2007

Hämta

Hansson, Kristina

Hinder och möjligheter i kollegiesamtal: vid införandet av datorn i elevers tidiga skriv- och läsundervisning

2007

Hämta


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion