Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Näsström, Frida

Glitterpaljetter och guldstjärnor: En studie om förändringen av en förskolas ateljéer med fokus på materialanvändandet

2013

Hämta

Warg, Frida

Den tredje pedagogen: Reggio Emilia och miljön som pedagogiskt redskap

2008

Hämta

Eklind, Kenneth

Varför har vi bild i skolan?

2008

Hämta

Ziethen, Larsolof

Halva slöjden kan väljas bort?: Elevers valmöjligheter i slöjd

2008

Hämta

Andersson, Sanna

Kulturella intressen och inställning till utbildning bland elever på designprogrammet

2008

Hämta

Rylander, Sara

Om den egna kroppsuppfattningen: och dess påverkan på självbilden

2008

Hämta

Lidström, Jonas

Nu ska vi jobba med serier: didaktiska reflektioner om serier och seriemassighet i bildundervisning.

2008

Hämta

Gradin, Andreas

Flexibelt foto: användningen av läromedel i gymnasieskolans kurser i fotografisk bild

2008

Hämta

Lindbom, Yvonne

Kombination av text och bild i undervisningen

2008

Hämta

Leijon, Elinor

Kreativitetens premisser: en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet

2008

Hämta

Hellqvist, Johnny

Hur skall det gå med honom imorgon?: - barnfilmens roll i görandet av genus

2008

Hämta

Hedman, Elisabet

Synliggjord självbild: Hur bildämnet inom kursen estetisk verksamhet kan påverka gymnasieelevers livskvalitet och självbild

2008

Hämta

Eriksson, Johan

Visuell presentation i slöjd: Positivt med power point?

2008

Hämta

Smedh, Angela
Johansson, Elina

Bild och formskapande i förskolan: En pedagogisk jämförelse

2008

Hämta

Hedenström, Sara

Om upphovsrätt kring bilder i undervisningen: en studie om gymnasielärares kunskaper och attityder

2008

-

Forsberg, Theresa

Ett av de viktigaste språken: En undersökning om bildämnets nytta i skolan

2008

-

Hedman, Hanna

Möjligheter och svårigheter med distansundervisning

2008

Hämta

Norberg, Angelica

Estetisk verksamhet: En fråga om bedömning

2008

Hämta

Forsström, Maria
Larsson, Maria

Slöjd från år 1: önskedröm eller möjlighet?

2008

Hämta

Lundmark, Dennis
Hammarström, Hampus

Metallslöjdens varande eller icke varande: en undersökning om metallslöjdens plats i grundskolan

2008

Hämta

Byström, Tinah

”Hörrni tjejer”/ ”Hörrni killar”: En undersökning av pedagogers uppfattning om jämställdhetspedagogik

2008

-

Björne, Sara

En hållbar utveckling inom textilslöjd

2008

Hämta

Näslund, Sofia

En skola för alla: en studie i hur undervisningen kan främja lärandet hos elever med autism inom textilslöjden

2008

-

Carlsson, Malin

Älgar som äter äckliga ägg: dans och rörelse som metod för läs- och skrivinlärning

2008

Hämta

Edlund, Frida

En bild och tusen ord: Hur arbetar bildlärare med bildanalys i Bildkursen i gymnasieskolan?

2008

Hämta

Persson, Eva

Det fysiska rummets påverkan på eleverna

2008

-

von Ahn, Johan

Musicerandet i skolan: Likvärdigheten i bedömning och betygssättning

2008

Hämta

Isaksson, Linnéa

Från idé till färdig målning: En studie av elevers bildarbete i år nio

2008

Hämta

Mångsén, Denise

Glasklart?: Om arbetet med glas i gymnasieskolans undervisning

2008

Hämta

Agronius, Sofia
Sjöberg, Eva

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen: - en kvalitativ studie

2008

Hämta

Björk, Sofia
Lundberg, Anna

Dans och rörelse: En metod för att stärka barns självuppfattning?

2008

Hämta

Lindmark, Jessica

Läromedelsanvändning inom textilslöjden

2008

Hämta

Segrén, Kent
Sundquist, Mattias

Kommunikation inom slöjden

2008

Hämta

Sandqvist, Eva-Karin

Arts and Culture: en fallstudie av konstcentret PJ Olivier i Stellenbosch, Sydafrika

2008

Hämta

Lundberg, Johanna

Digitala verktyg i bildämnet: en undersökning i några lärares användande av digitala verktyg i sin bildundervisning

2008

Hämta

Lindström, Jenny
Persson, Madelene

Skynda!! Hinner vi?: En studie om stress i förskolan

2008

-

Marklund, Jenny

Elevinflytande på slöjden: Slöjdlärares syn och upplevelser av elevinflytande

2008

Hämta

Kinberg, Esbjörn
Lindberg, Fredrik

Bortom en vederkvickande paus: bildämnets betydelse för samhället

2008

Hämta

Hammarström, Sara

Kroppen i rörelse: - Barns behov av rörelse i klassrummet

2008

Hämta

Hedman, Petra

Reflektera ännu mera: Hur man arbetar med elevreflektion på textilslöjden

2008

Hämta

Byström, Tinah

Hörrni tjejer / Hörrni killar: En undersökning av pedagogers uppfattning om jämställdhetspedagogik

2008

-

Allberg, Frida

Steg- för- steg instruktioner: hjälpmedel till traditionella blir till nya

2008

Hämta

Hellström, Patrik
Sondell, Samuel

Läromedel i musik? Det har vi inte märkt!: En studie av sju musiklärares syn på läromedel

2008

Hämta

Jansson, Marielle
Andreasson, Agneta

Slöjdprocessen: Processarbetets bidragande faktorer till elvers inlärning i teori och praktik

2008

Hämta

Holmberg, Camilla
Jönsson, Lina

Flickor och pojkar i förskoleklass: Barns bildskapande ur ett genusperspektiv

2008

Hämta

Holm-Anbo, Britt-Marie
Nyberg, Christina

Från produkt till processinriktat arbetssätt

2007

Hämta

AliNazari, Mirian

Kreativ Uppväxtmiljö: en studie av stadieteorier

2007

Hämta

Nilsson, Henrik

Att spela musik tillsammans: En undersökning om ensemblespel som lärandeform i musik

2007

-

Werjefelt, Karolin

Digital portfolioteknik: ett redskap till egen utveckling och lust till att lära

2007

Hämta

Näs, Caisa

Samverkan mellan slöjd och andra skolämnen: i grundskolans år tre till år sex

2007

Hämta


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion