Till umu.se

Magisterkurser

Om kursen

Magisterexamen, avancerad nivå i Pedagogisk yrkesverksamhet, 60 hp. Magisterkurserna består av fyra kurser om vardera 15 hp, där ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2–-3 träffar per termin. De fyra kurserna är: 1: Forskning och utvecklingsarbete, 15 hp; 2: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp: 3: Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupning mot gestaltning och utbildningsvetenskap, 15 hp; 4: Magisterarbete för examen i pedagogiskt yrkesarbete på magisternivå, 15 hp. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet

Forskning och utvecklingsarbete 15hp

Vetenskaplig teori och metod 15hp

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupning mot gestaltning och utbildningsvetenskap, 15 hp

Magisterarbete för examen i pedagogiskt yrkesarbete på magisternivå, 15 hp


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion