Magisterkurser

Institutionen erbjuder två olika vägar till magisterexamen:

Magisterkurser inom Estetiska ämnen, 60 hp

Magisterkurserna bedrivs på avancerad nivå och består av fyra kurser om vardera 15 hp, där ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2-3 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet. De fyra kurserna är: 

Forskning och utvecklingsarbete 15hp

Vetenskaplig teori och metod 15hp

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupning mot gestaltning och utbildningsvetenskap, 15 hp

Magisterarbete för examen i pedagogiskt yrkesarbete på magisternivå, 15 hp

Magisterkurser med inriktning mot Forskning och utveckling i skolan, 60 hp

I samverkan med Piteå kommun har institutionen utvecklat ytterligare en magisterkurs som riktar sig mot erfarna lärare (minst fyra års  yrkeserfarenhet) med särskilt intresse för utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Magisterutbildningen bedrivs på kvartsfart, 25 %, med kursort Piteå och är indelad i åtta kurser om vardera 7,5 hp:

Forskning och utvecklingsarbete i skolan 1, 7,5 hp

Forskning och utvecklingsarbete i skolan 2, 7,5 hp

Undervisning och lärande 1, 7,5 hp

Undervisning och lärande 2, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp (kursstart VT 2019)

Magisteruppsats 1, 7,5 hp (kursstart HT 2019)

Magisteruppsats 2, 7,5 hp (kursstart VT 2020)

Kurserna innehåller vardera 2-3 kursträffar per termin samt forskningscirklar i grupp i några av kurserna. Efter avslutade godkända magisterkurser om 60 hp kan magisterexamen utfärdas inom huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet. Ansökan om examina görs till examensenheten vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion