Till umu.se

Musiklärare

En utbildning för dig som vill handleda och undervisa unga människor och samtidigt jobba med musik. Du kan välja att kombinera musik med ett annat ämne. Eller också kan du välja att läsa tre terminers fördjupning i musik som ditt andra ämne. Detta ger en god grund för den som vill jobba som musiklärare på gymnasiets estetiska program eller på en folkhögskola. Utbildningen ger en yrkesmässig förberedelse för att arbeta som musiklärare i årskurserna 7-9 eller gymnasieskolan. Målet är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter inom musik som skolämne med fokus på undervisning och lärande.

Under utbildningen får du bl.a. utveckla dina färdigheter i sång och på klaviaturinstrument, gitarr, bas och trumset. Detta sker såväl enskilt som i ensembleform. Lektionerna i musikteori och gehör skapar en grund för fortsatt arbete med arrangering, ensembleledning och komposition. Praktiskt musicerande integreras med musikteoretiska kunskaper. En grund för detta och för det kommande musikläraryrket är att behärska de tekniska redskap som används, exempelvis PA-system, mixerbord, mikrofoner, förstärkare m.m.
Det är av vikt att känna till och förhålla sig till aktuella styrdokument för skolans och de frivilliga skolformerna. I utbildningen ingår kunskaper om att planera, värdera och utveckla det egna lärandet.

Mer information om ämneslärarutbildningen finns på:

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Våra ämneskurser i musik går även att läsa som fristående kurser på distans. Mer information om detta kan du hitta här:

http://www.estet.umu.se/utbildning/distansutbildningar

 


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion

UmuMusik-bloggen

Välkommen till UmuMusik-bloggen! Här kan du se hur vi bedriver undervisning i de olika Musiklärar- och Skapande Musikkurserna samt hur du går till väga för att söka våra olika kurser.

umumusik.blogspot.se