Musiklärare

En utbildning för dig som vill handleda och undervisa unga människor i musik. Du kan välja att läsa musik under sex eller tre terminer. Utbildningen ger en yrkesmässig förberedelse för att arbeta som musiklärare i grundskolan för årskurserna 1-9, som musiklärare på gymnasiets estetiska program eller på en folkhögskola med musik. Målet med utbildningen är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter inom musik som skolämne, med fokus på undervisning och lärande.

De tre första terminerna i musik ger dig breda grundläggande kunskaper i musik samt att undervisa i musik. De tre andra terminerna fokuserar på att ge dig vidare kunskaper i musik med en fördjupning inom en av dig vald huvudinriktning (exempelvis sång, klaviaturinstrument, stränginstrument, slagverksinstrument, blåsinstrument, arrangering/komposition/musikteori). I kurserna utvecklas studenternas musikdidaktiska kunskaper genom kontinuerligt arbete i samverkansskolor som bearbetas och fördjupas vid seminarier. Om du enbart läser tre terminer musik kan du kombinera musik med ett annat ämne.

Under utbildningen får du bland annat utveckla dina färdigheter i sång, körsång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och trumset med fokus på teknik och stilkännedom. Detta sker såväl enskilt som i ensembleform. Lektioner i musikteori och gehör skapar en grund för arbete med arrangering, ensembleledning och komposition. Utbildningen genomsyras av en integrering av praktiskt musicerande, musikteoretiska kunskaper och musikdidaktisk tillämpning. Utbildningen bidrar även till att utveckla kunskaper i hantering av tekniska och digitala redskap som används i musikundervisning, exempelvis PA-system, mixerbord, mikrofoner, förstärkare och digitala verktyg för musikproduktion. I utbildningen ingår kunskaper om att planera, värdera och utveckla det egna lärandet såväl som andras lärande i musik. Utbildningen erbjuder även möjligheter till att samverka med musiklärare, musikskola och kulturverksamheter i kommunen. Detta sker i form av samarbetsprojekt på universitetet och ute i verksamheterna utanför universitetet.

Länkar till grundkurser i musik samt fördjupningskurser i musik:

Musik 1:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu021/

Musik 2:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu022/

Musik 3:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu023/

Musik 1 fördjupning:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu052/

Musik 2 fördjupning:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu050/

Musik 3 fördjupning:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6mu051/

Mer information om ämneslärarutbildningen finns på:

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Våra ämneskurser i musik går även att läsa som fristående kurser på distans. Mer information om detta kan du hitta här:

http://www.estet.umu.se/utbildning/distansutbildningar

 


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion

UmuMusik-bloggen

Välkommen till UmuMusik-bloggen! Här kan du se hur vi bedriver undervisning i de olika Musiklärar- och Skapande Musikkurserna samt hur du går till väga för att söka våra olika kurser.

umumusik.blogspot.se