Slöjdlärare

Ämneslärare i textil- eller trä- och metallslöjd

textil

En utbildning för dig som vill handleda och undervisa unga människor och samtidigt jobba med textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Utbildningen ger en yrkesmässig förberedelse för att arbeta som slöjdlärare i grundskolan. Målet är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter inom slöjd som skolämne med fokus på undervisning och lärande.

Kurserna är inriktade mot formgivning i olika material och tekniker. De omfattar både teoretiska och praktiska moment och avser såväl manuella tekniker som maskinarbete. Kurser med inriktning mot undervisning behandlar även elevernas motoriska träning, förmåga till problemlösning och kreativa tänkande.

Som ämneslärare med inriktning mot textilslöjd eller trä- och metallslöjd  får du undervisa i ett av skolans populäraste ämnen. Eleverna får använda sin kreativitet för att utveckla sina egna idéer och ser konkreta resultat av sitt arbete. I slöjdämnet stimuleras elevernas allsidiga utveckling genom att de tränar sin skapande, manuella och kommunikativa förmåga.

Det finns fyra olika ingångar till att bli slöjdlärare hos oss:

Ämneslärare:
Traditionell utbildning på campus i Umeå inom Lärarprogrammet med slöjd som ett av två ämnen. Slöjd som huvudämne ger även behörighet att undervisa i lägre åldrar.
Ämneslärarprogrammet – åk 7-9, här
Se ämneskombinationer här

Ettämneslärare:
Slöjdämnet läses på distans i kombination med KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) Halvfartsstudier,
se Slöjd här och KPU här

Bredda din lärarexamen:
Komplettera din lärarutbildning med slöjd.
Våra kurser i slöjd går även att läsa som breddning mot olika årskurser. Måste kombineras med en lärarexamen på motsvarande nivå (årskurser) för att ge ämnesbehörighet. Mer information om detta kan du hitta här

Lärarlyftet II:
Som verksam fritidspedagog eller lärare går det även att läsa uppdragsutbildningarna inom Lärarlyftet II för att bli behörig slöjdlärare. se nedan

Skolverket här

Institutionen för estetiska ämnen här


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion