Utbildning på forskarnivå i Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne som behandlar den pedagogiska yrkesverksamheten, dess förutsättningar, teori, praktik och metodik. Forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete skall bidra till utveckling av vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning om kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, lärande, elevers utveckling och hur dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska, politiska och sociala sammanhang vilka de är en del.

Studieplan för utbildning på forskarnivå


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Erik Sigurdson
Studierektor för forskarutbildningen / Biträdande prefekt

Besöksadress
Lärarutbildningshuset plan 4

Tel:  090-786 52 69

Kontaktformulär

Administratör för forskarutbildningen

Camilla Henriksson
Studieadministratör

Besöksadress
Lärarutbildningshuset plan 4

Tel:  090-786 60 10

Kontaktformulär

Kalender

Till kalendariet